Thứ 4, 26/2/2020
Thời gian Chủ đề Diễn giả
10:30 – 12:00 Giữ chỗ Embassy of Israel in Vietnam
13:30 – 14:00 Giữ chỗ VinaFruit
14:05 – 14:35 Cơ hội kinh doanh bằng cách cải thiện thực hành sau thu hoạch
Tiến Sĩ Manual Madrid, Tổng Giám Đốc Công ty FruitProfits
14:40 – 15:10 Tác động của nhựa đến năng suất và chất lượng cây trồng
Ông Tom De Smedt, Giám Đốc Xuất Khẩu Công ty RKW Hyplast
15:20 – 15:50 Chuỗi giá trị trong sản xuất và kinh doanh rau củ Ông Friso Klok, Giám đốc chuỗi cung ứng và kinh doanh khu vực Châu Á, công ty Rijk Zwaan Vietnam
16:00 – 16:30 Sự cần thiết để đạt hiệu quả kinh tế và tiết kiệm của hệ thống tưới tiêu
Ông Nikunj Bhaia, Giám Đốc Kỹ Thuật, Công ty Việt An Nông – Automat
Thứ 5, 27/2/2020
Thời giaN Chủ đề Diễn giả
09:30 – 10:00 Giữ chỗ Dalat Flower Association
10:05 – 10:35 Giữ chỗ / Ridder Drive Systems Ông Arjen Janmaat, Giám đốc kinh doanh quốc tế, Ridder
10:40 – 11:40 Hợp tác trong ngành công nghiệp làm vườn giữa Việt Nam – Hà Lan
Netherlands Vietnam Horti Business Platform
13:45 – 14:30 Giải Pháp Chiếu Sáng Cho Ngành Công Nghiệp Nuôi Cấy Mô Và Nông Nghiệp Đô Thị Pacific Technical Products Pte Ltd
14:45 – 16:30 Giữ chỗ
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Vietnam
Thứ 6, 28/2/2020
Thời gian Chủ đề Diễn giả
09:30 – 12:00 Giữ chỗ
14:30 – 15:00 Giữ chỗ

(*) Chương trình dự kiến, có thể thay đổi – Cập nhật ngày 17/01/2020

TẢI FILE PDF CHƯƠNG TRÌNH
ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ