Ban tổ chức và bán hàng tại Châu Á Thái Bình Dương:
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Quảng cáo và Triển Lãm Minh Vi (VEAS)
(Thành viên của AFECA)
Lầu 8, Phòng 805, Tòa nhà Hà Đô, Số 2 Hồng Hà
P2, Q Tân Bình, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Điện thoại: +84 28 3848 8561- nhánh 14
 Fax: +84 28 3848 8564
E-mail: info@veas.com.vn
Website: www.veas.com.vn

 

 

Ban tổ chức và bán hàng quốc tế:
Công ty  Triển lãm Nova B.V.
P.O. Box 257, 3740 AG Baarn
Hà Lan
Điện thoại: +31 85 401 73 97
E-mail: info@nova-exhibitions.com
Website: www.nova-exhibitions.com
Người liên hệ: Kuno Jacobs

 

 

Văn phòng bán hàng tại Thái Lan:
Global Exhibition & Convention Service Co., Ltd. (GECS)
129 đường Rama 9, Huaykwang
Bangkok 10310, Thái Lan
Điện thoại: +66 02 026 3583
E-mail:info@gecsasia.com
Người liên hệ: Ladda Mongkolchaivivat