Ban tổ chức:

Ban tổ chức và bán hàng tại Châu Á Thái Bình Dương:
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRIỂN LÃM MINH VI (VEAS)
(Thành viên của AFECA)
Lầu 8, Phòng 805, Tòa nhà Hà Đô, Số 2 Hồng Hà
P2, Q Tân Bình, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3848 8561- nhánh 14
Fax: +84 28 3848 8564
E-mail: info@veas.com.vn
Website: www.veas.com.vn

Ban tổ chức và bán hàng quốc tế:
CÔNG TY TRIỂN LÃM NOVA B.V.
P.O. Box 257, 3740 AG Baarn
Hà Lan
Điện thoại: +31 85 401 73 97
E-mail: info@nova-exhibitions.com
Website: www.nova-exhibitions.com
Người liên hệ: Kuno Jacobs

Ban tổ chức và bán hàng Trung Quốc
CÔNG TY CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD.
Trung Quốc
Điện thoại: +86 10 8810 2248
Fax: +86 10 8810 2234
Website: www.en.chgie.com

Đại diện bán hàng:

ASIA PACIFIC EXHIBITION (XIAMEN) LIMITED.
Phòng 1108, Tòa nhà Erqing, Đường 3434 Nam Hubin, Hạ Môn, Trung Quốc
Tel: +86 (592) 5924128
Fax: +86 (592) 5924129
QQ: 2853395870
E-mail: tony.zhao@apacificexpo.com
Website: www.apacificexpo.com