Ban tổ chức:

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TRIỂN LÃM MINH VI (VEAS)  
(Thành viên của AFECA)
Lầu 8, Phòng 803, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu
P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3848 8561- nhánh 14
Fax: +84 28 3848 8564
E-mail: info@veas.com.vn
Website: www.veas.com.vn

CÔNG TY NOVA EXHIBITIONS B.V.  
P.O. Box 257, 3740 AG Baarn
Hà Lan
Điện thoại: +31 85 401 73 97
E-mail: info@nova-exhibitions.com
Website: www.nova-exhibitions.com

CÔNG TY CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD.
No.88 Nan Cai Yuan Street, Xi Cheng District,
Beijing 100054, Trung Quoc
Điện thoại: Ms.Dorothy Si, Tel: +86 88102228, Cell: +86 18600510165
E-mail: sixt@chgie.com