Cổng đăng ký tham quan sẽ được mở gần ngày diễn ra triển lãm.