Loading...

Diễn đàn xuất khẩu

/Diễn đàn xuất khẩu
Diễn đàn xuất khẩu2019-02-19T08:11:39+00:00

Diễn đàn xuất khẩu: nằm trong khuôn khổ triển lãm HortEx Vietnam 2019 là các buổi tọa đàm Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Ấn Độ, Việt Nam – ASEAN. Nhấn vào hình phía dưới để xem chi tiết chương trình và đăng ký tham dự miễn phí.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ